Nordroa
Velkommen > IT Notater > Stopp ASK i Java

Stopp ASK i Java


Det er slitsomt fjerne ASK toolbar hos alle man hjelper med data, det letteste er stoppe det engang for alle. Her er en registry hack som hjelper:

reg add HKLM\software\javasoft /v "SPONSORS" /t REG_SZ /d "DISABLE" /f 
reg add HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft /v "SPONSORS" /t REG_SZ /d "DISABLE" /f

Dette er hentet fra