Nordroa
Velkommen > IT Notater > Oppgradering Breiband > Rosanna

Rosanna
Etter oppgradering, før link over sjøen, linux laptop direkte på ruter

Etter oppgradering, målt etter link over sjøen, Win10 via trådløst.